Đặc sắc

Làm thế nào để bán khống lũ kỳ lân ở thung lũng Silicon?

Bảo hiểm rủi ro cho các cổ phiếu có giá trị cao nhưng thanh khoản thấp là việc khó Tháng Sáu đã là một tháng gây sốc ở Thung lũng Silicon. Các công ty công nghệ tư nhân nóng nhất đã huy động tiền với mức thị giá giật mình, từ Uber ở mức 50…