Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Để thay đổi được hành vi trên bình diện xã hội, token economy phải khuyến khích được 3 loại hoạt động: Thực hiện hành vi, chia sẻ thông tin về hành vi và phản ứng với thông tin. Đây là chuỗi hoạt động kiểu con gà – quả trứng.

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ

Nếu bạn cần giết ai đó! Hãy gọi chúng tôi!

Một ngày đẹp tháng 3 năm 2016, Stephen Allwine (SA), một kỹ thuật viên IT, bước vào một cửa hiệu ăn nhanh sực mùi dầu mỡ Wendy’s ở Minneapolis. Anh ta cần tìm một người đàn ông mặc quần bò sẫm và áo khoác xanh. SA ăn mặc sạch sẽ, đeo cặp kính gọng dây, mang theo người 6000 đô la tiền mặt, mà anh ta có được bằng cách bán mấy thanh bạc và đồng tiền cổ. Anh không muốn ngân hàng nghi ngờ khi mình rút tiền từ tài khoản. Người đàn ông mà anh tìm đang ngồi trong một khoang riêng!

Nếu bạn thấy hay, vui lòng chia sẻ