Đặc sắc

8 ‘chiêu’ đơn giản để dạy và học trên Google Classroom

Một đòn chết 7 hay “Cùng trường Mây đánh Coronas!” Phần 1 – Hướng dẫn giáo viên thiết lập lớp học online trên Google Classroom Hệ thống Google Classroom (từ đây gọi tắt là GC) là hệ thống miễn phí được cung cấp bởi Google, nhằm giúp giáo viên và cơ sở giáo dục trên…