Đặc sắc

Huấn luyện các mô hình AI với dữ liệu nhỏ

Tại thời điểm 2020, khi ứng dụng của AI đã đi sâu vào các ứng dụng thực tiễn hơn là trên các bài báo nghiên cứu, khi các “ông lớn” trong ngành sản xuất bắt đầu tích hợp các giải pháp có sử dụng AI vào dây chuyền sản xuất, sự khan hiếm dữ liệu…