Mạng xã hội và công cụ ở cấp độ vũ khí

Cô bạn mình nói “Cộng đồng mạng Việt như một đàn cá. Cứ vài ngày lại bơi về một hướng có mồi mới”. Những sự kiện lặp đi lặp lại gợi cho mình câu chuyện gây chấn động gần đây. Có một ông giáo sư đại học ở bên Anh nghĩ ra được thuật toán…

Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Để thay đổi được hành vi trên bình diện xã hội, token economy phải khuyến khích được 3 loại hoạt động: Thực hiện hành vi, chia sẻ thông tin về hành vi và phản ứng với thông tin. Đây là chuỗi hoạt động kiểu con gà – quả trứng.