Token economy, Mạng xã hội và Utopium

Token economy thực chất là dùng phần thưởng vật chất để khuyến khích hành vi. Tất nhiên ai thưởng và thưởng bao nhiêu là tuỳ hứng. Toàn bộ hoạt động này đều được ghi lại và lưu trữ công khai trên mạng xã hội. Trước đây người ta áp dụng để dụ thú trong rạp…

Nếu bạn cần giết ai đó! Hãy gọi chúng tôi!

Một ngày đẹp tháng 3 năm 2016, Stephen Allwine (SA), một kỹ thuật viên IT, bước vào một cửa hiệu ăn nhanh sực mùi dầu mỡ Wendy’s ở Minneapolis. Anh ta cần tìm một người đàn ông mặc quần bò sẫm và áo khoác xanh. SA ăn mặc sạch sẽ, đeo cặp kính gọng dây, mang theo người 6000 đô la tiền mặt, mà anh ta có được bằng cách bán mấy thanh bạc và đồng tiền cổ. Anh không muốn ngân hàng nghi ngờ khi mình rút tiền từ tài khoản. Người đàn ông mà anh tìm đang ngồi trong một khoang riêng!

Hai năm rung chuyển Facebook và thế giới

Một ngày cuối tháng 2 năm 2016, Mark Zuckerberg (sẽ viết tắt là MZ), gửi một tin nhắn cho tất cả nhân viên liên quan đến một số hiện tượng bất thường trong công ty. Tại trụ sở của Facebook ở Menlo Park có một bức tường mà mọi nhân viên được viết lên đấy bất cứ thứ gì mình nghĩ. Có ai đó viết lên dòng chữ “Black Lives Matter – Người da đen cũng đáng được sống”. Và có ai đó đã gạch dòng chữ đó đi và viết đè lên “All Lives Matter – Ai cũng đáng được sống”. MZ đã viết: “Người da đen đáng được sống, không có nghĩa là những người khác không đáng. Nhưng gạch dòng chữ đó đi là một hành động có tính bịt mồm, cho rằng tiếng nói của người này quan trọng hơn tiếng nói của người khác.”